TradingView có hợp pháp không và có nên sử dụng các phân tích trên TradingView như một tín hiệu giao dịch?

PhanhLeeSL

BABY FOREX
Một anh bạn của mình đã nói với mình là anh ấy đã cháy mất mấy ngàn USD vì theo dõi các phân tích trên TradingView và sử dụng các phân tích đó như các tín hiệu giao dịch.

Mình muốn hỏi là liệu TradingView có hợp pháp không và có nên sử dụng các phân tích trên TradingView như một tín hiệu giao dịch?

Khi kiểm tra kỹ lại trên TradingView thì mình thấy đa phần các phân tích trên đó rất hỗn loạn và sai. Theo dõi sâu hơn thì cuối cùng mình thấy đa phần các phân tích trên đó đều hướng tới mục tiêu là Bán tín hiệu. Nhưng để theo được các tín hiệu thì rất khó.

Mình có tham gia thử một vài nhóm tín hiệu và thử với FOREX nhưng cứ theo thì chết mà bỏ thì ăn? Rối quá và thực sự không biết phải đi theo hướng nào bây giờ. Các bạn có thể cho lời khuyên với cả mình và anh bạn kia của mình được không?
 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top