Sức mạnh của Scalping M1 dựa trên khung H4 và H1.

Chào tất cả ACE.
Lúc sáng mình có nhắn tin cho Tô với nội dung: 946
947
Nhưng khổ nỗi bạn Tô không hỗ trợ qua Messenger, diễn đàn thì đăng ký thành viên khi bạn ý reset forum thế là tài khoản tự OUT. Với số vốn ban đầu 1.095 USD và lệnh đầu tiên vào 1.01 Lot
948
Và đây là kết quả.
949
950
951

Mong ACE đừng ném đá!
 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top