Mô hình Price Action: Không có tổng quan, sẽ có đổ máu

Captain Baby

Administrator
Staff member
The Avengers Baby
Khi áp dụng các Mô hình trong Khóa học Price Action vào thực chiến một trong những phần dễ dẫn đến sai lầm nhất là lựa chọn vị trí xác định các Mô hình.

Hôm nay, Tô có nhận được liên hệ qua email của một chú hỏi về Price Action. Và Tô nghĩ ngay tới việc mình cần phải viết bài viết này để chia sẻ thêm một chút về Price Action với chủ đề: Mô hình Price Action: Không có tổng...
Đăng nhập để xem nội dung miễn phí ♡  Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay!
 
Last edited:
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top