Luật doanh nghiệp - Luật số: 59/2020/QH14 (hiệu lực 01/01/2021)

Luật doanh nghiệp Luật số: 59/2020/QH14 (hiệu lực 01/01/2021)​

luat-doanh-nghiep-vietnam-2020.jpg
Luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty...
Đăng nhập để xem nội dung miễn phí ♡  Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay!
 

Attachments

  • luat-doanh-nghiep-viet-nam-2020-59-2020-QH14.zip
    8,2 MB · Lượt xem: 0
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top