Kỳ vọng phục hồi.

Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD

Captain Baby

Administrator
Staff member
The Avengers Baby
Thói quen đánh chặn đầu sẽ bào mòn tài khoản của bạn về lâu dài.

Hỗ trợ đối với mình ko có nghĩa là được phép đánh lên ngay. Mình sẽ tự hỏi:

- Xu hướng chính là gì? - Xu hướng giảm
- Đã có tín hiệu nào cho phép đánh lên chưa!? - Chưa
- Tác cùng của hỗ trợ là gì? - Chỉ để báo rằng tỷ giá có thể sẽ biến động chậm lại một chút chứ chưa chắc đã đảo chiều.

Tiếp tục kiên nhẫn nếu bạn thuộc phe Bull!

Chúc ban giao dịch thành công!

View attachment 959

Cắp GBP/USD, nến tuần đã chạm hỗ trợ. Kỳ vọng sẽ phục hồi về điểm tròn số 1.26400. Mình test khối lượng 0.15. Khi mất tiền là một trải nghiệm tuyệt vời. Hà hà. ACE cho ý kiến.
 

Devil Nguyễn

BABY FOREX
Thói quen đánh chặn đầu sẽ bào mòn tài khoản của bạn về lâu dài.

Hỗ trợ đối với mình ko có nghĩa là được phép đánh lên ngay. Mình sẽ tự hỏi:

- Xu hướng chính là gì? - Xu hướng giảm
- Đã có tín hiệu nào cho phép đánh lên chưa!? - Chưa
- Tác cùng của hỗ trợ là gì? - Chỉ để báo rằng tỷ giá có thể sẽ biến động chậm lại một chút chứ chưa chắc đã đảo chiều.

Tiếp tục kiên nhẫn nếu bạn thuộc phe Bull!

Chúc ban giao dịch thành công!
Cảm ơn Tô Triều đã nhắc nhở.
Lệnh đã TP tại 1246.50. Đánh ngược xu hướng mà, phải nhanh. Bây giờ cặp GU đang cắm đầu xuống và đã vào 1 lệnh Sell khi lệnh Buy TP và lệnh Sell cũng đã TP. Nói trade nến tuần nhưng toàn M1 thôi.
Mình phe Bear.
Chúc Tô giao dịch thành công.
 
Top