Không cho phép Brexit Vote thêm một lần nữa. GBP/USD giảm xuống dưới 1.3200

Breaking News: Người phát ngôn của Vương Quốc Anh cho biết sẽ Không cho phép Brexit Vote thêm một lần nữa. GBP/USD giảm xuống dưới 1.3200.
gbp-usd-khong-brexit-vote.png

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Anh John Bercow nói rằng chính phủ có thể không cho phép Brexit Vote một lần nữa trừ khi có thay đổi. Ông trích dẫn một hội nghị có từ năm 1604. Chính phủ sẽ phải tìm một con đường khác.
 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top