Hỗ trợ thành viên và Học viên tohaitrieu.net

Để Hỗ trợ tốt hơn Học viên và giải đáp các vấn đề, Tô sẽ trả lời thường xuyên trên diễn đàn dành riêng cho các bạn tại https://fx.tohaitrieu.net

Có một khu vực riêng là The Avengers Baby với 3 diễn đàn độc lập:

BABY FOREX: Trả lời các vấn đề liên quan tới BABY FOREX.

MASTER FOREX: Trả lời các vấn đề liên quan tới MASTER FOREX.

CHuyên mục tổng hợp: BAMA FOREX - Dành để các thành viên giao lưu, làm quen và hỗ trợ lẫn nhau. Cả BABY và MASTER đều đọc được. BAMA là 2 từ viết tắt của BABY và MASTER.

Để phân biệt học viên và các thành viên thông thường, các học viên sẽ được xác nhận Verify và Có biểu tượng của Biệt đội siêu BABY - The Avengers Baby.

the-avengers-baby.png


Dẫn đầu của Biệt đội Siêu BABY sẽ là Captain Baby. Linh vật này sẽ đồng hành cùng các bạn trong các loạt bài phân tích thị trường Forex và giải đáp tất cả mọi thắc mắc cho ác bạn.

Chân thành cảm ơn các bạn!
 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top