Gold đang kiểm tra vùng tâm lý 1300, Breakout EMA200 (09/04/2019)

XAU/USD ngày 09/04/2019 đang biến động xung quanh vùng giá tâm lý và đã Breakout hoàn toàn EMA200.

Trước khi tiếp tục, bạn cần đọc các vấn đề quan trọng trong phiên New York ngày 09/04/2019

Phân tích kỹ thuật XAU/USD Chart H4xau-usd-h4-ema200-breakout.png

Biểu đồ kỹ thuật XAU/USD đang cho thấy dấu hiệu phục hồi sau cú sụt giảm tuần trước. Tỷ giá đang hướng về vùng kháng cự và là vùng giá hợp nhất quan trọng tại 1307-1310

Chỉ số RSI đang cho tín hiệu tăng và tiếp cận vùng quá mua 70.

xau-usd-h4-descending-channel.png

Ở biểu đồ kỹ thuật này chúng ta có thể nhìn ra rất dễ dàng các vùng giá quan trọng trên biểu đồ.

Như vậy, từ các rủi ro chính trị và rủi ro từ xung đột quân sự nếu XAU/USD có thể tiếp tục tăng điểm theo hệ thống EMA thì khả năng điểm dừng sẽ phải là Kháng cự được tạo bởi trendline phía trên tại 1307.

Các lưu ý trong tuần 15 và 16 năm 2018 với Gold


Gold có thể sẽ khó để tiếp tục giảm sâu mà sẽ tiếp tục biến động xung quanh vùng giá 1300 khi bất ổn vẫn còn đe dọa.

Trung Quốc đã và đang tăng cầu vàng, lượng vàng nắm giữ lên cao nhất trong lịch sử.

Các tổ chức, quỹ đầu tư Vàng tại Anh đang tăng lượng nắm giữ (tăng cầu) trong bối cảnh Brexit quá mịt mù.

Gợi ý:

Nếu bạn tin tưởng hệ thống EMA và quyết định giao dịch thì có thể khớp lệnh như sau:

Entry - Vào lệnh
Buy 1300, 1301

Stop Loss: 1296.50

Take Profit: 1307 (Kháng cự - Vùng giá hợp nhất)

Chúc các bạn giao dịch thành công!
 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top