FEAR từ Brexit No Deal đang đè nặng lên GBP/USD

FEAR của GBP cùng với sự phục hồi của USD sau tín hiệu Dovish từ FED đã đẩy GBP/USD giảm xuống chạm sát 1.3000.

FEAR là cái cực kỳ đáng sợ với thị trường Forex và thị trường chứng khoán.

Lưu ý: Tuyệt đối không nhảy vào Buy GBP/USD và không nên khớp lệnh Buy GBP/USD từ hôm nay cho tới hết 29/03/2019

gbp-usd-fear-brexit.png
 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top