[Cập nhật] ETHUSD ngày 04-04-2021: Giao dịch theo Dark Cloud Cover

Bạn dự báo xu hướng Ethereum sẽ thế nào tuần 14 năm 2021?


  • Total voters
    3
  • Poll closed .

Captain Baby

Administrator
Staff member
The Avengers Baby

Ethereum – ETHUSD ngày 04-04-2021​

Ethereum – ETHUSD ngày 04-04-2021 đang xuất hiện Mô hình Dark Cloud Cover – Mây đen bao phủ tại Fibonacci Extension 127.2% cảnh báo nguy cơ điều chỉnh tạo Harmonic Cypher để tiếp diễn xu hướng tăng.
ethereum-ethusd-ngay-04-04-2021-harmonic-cypher.jpg
  • Các tín hiệu quan trọng:
  • Dark Cloud Cover ngay tại Fibo Extension 127.2%
  • Khả năng hình thành #Harmonic _Cypher
  • Setup giao dịch với R:R = 1:3.99

Phân tích và chiến lược chi tiết tại:

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top