[CẬP NHẬT] Chart Art: CADJPY ngày 04-08-2021 với Vai – Đầu – Vai!?

CADJPY ngày 04-08-2021 xuất hiện Mô hình Vai - Đầu - Vai thuận nhưng có hỗ trợ mạnh bởi EMA200. Chiến lucowj giao dịch với R:R = 1:6.8

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: Chart Art: CADJPY ngày 04-08-2021 với Vai – Đầu – Vai!?

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top