[CẬP NHẬT] Bitcoin – BTCUSD ngày 24-04-2021: Dead Cat Bounce?

Bitcoin nguy cơ sẽ phục hồi về Fibo 61.8% đồng thời là EMA20, đường xu hướng giảm, hỗ trợ tĩnh sau khi có Phân kỳ tăng trên H4. Cơ hội giao dịch Bitcoin với R:R = 1:10.

bitcoin-btcusd-ngay-24-04-2021-dead-cat-bounce-h4.jpg

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: BitcoinBTCUSD ngày 24-04-2021: Dead Cat Bounce?

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top