[CẬP NHẬT] Bitcoin – BTCUSD ngày 18-04-2021: Thủng Uptrend

Bitcoin - BTCUSD ngày 18-04-2021 Thủng Uptrend H4 dài hạn. Thủng luôn EMA200 với cơ hội giao dịch R:R = 1:19

bitcoin-btcusd-ngay-18-04-2021-breakout-uptrend.jpg

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: BitcoinBTCUSD ngày 18-04-2021: Thủng Uptrend

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top