[CẬP NHẬT] Bitcoin – BTCUSD ngày 15-04-2021: Tiếp tục điều chỉnh?

Bitcoin - BTCUSD ngày 15-04-2021 có thể tiếp tục điều chỉnh sau khi xuất hiện Engulfing Evening Star trên biểu đồ 4 giờ.

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: BitcoinBTCUSD ngày 15-04-2021: Tiếp tục điều chỉnh?

bitcoin-btcusd-ngay-15-04-2021-diamond-h1.jpg

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top