[CẬP NHẬT] Bitcoin – BTCUSD ngày 11-05-2021: Tiếp tục theo dõi chặt Vai – Đầu – Vai

Bitcoin - BTCUSD đang dần xuất hiện Mô hình Vai - Đầu - Vai thuận lớn trên biểu đồ hàng ngày. Cơ hội giao dịch với R:R = 1:10

Chủ đề này thảo luận và cập nhật chiến lược được đề cập trong bài viết: BitcoinBTCUSD ngày 11-05-2021: Tiếp tục theo dõi chặt Vai – Đầu – Vai

 
Mở tài khoản Forex tại XM thưởng 30USD
Top