lạm phát

  1. MARKET NEWS

    Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với lạm phát

    Sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có lạm phát. Nghiên cứu áp dụng mô hình VECM từ dữ liệu chỉ số lạm phát và tăng trưởng kinh tế theo thời gian với tần suất năm, được thu thập trong giai đoạn từ 1989 đến 2016 để kiểm định tính dừng, đồng liên...

Tải App #vaotrongmarket

Tải App #vaotrongmarket theo dõi thông tin anh em yêu thích

Thống kê

Chủ đề
234
Thảo luận
1.142
Members
1.067
Latest member
corobi
Top