gbpusd

  1. C

    GBPUSD: Câu chuyện tình buồn và đẫm lệ

    GBPUSD có thể nói là cặp tiền mà Tôi vô duyên tới 100% luôn. Năm 2020, Tôi vã lên liên tục 11 lần trật cả 11 lần, và nó cứ vậy lừng lững đi lên chạm mọi giới hạn mà Tôi kỳ vọng. Đắng lòng ngồi nhìn nó biến động mà bất lực không dám tham gia thị trường chỉ đơn giản vì... Không có kế hoạch giao...

Tải App #vaotrongmarket

Tải App #vaotrongmarket theo dõi thông tin anh em yêu thích

Trái Diêm 3 - Tiền Hải Center City

Thống kê

Chủ đề
236
Thảo luận
1.151
Members
1.075
Latest member
d3leting
Top