dxy

  1. C

    Gold ngày 27/03/2019 biến động trong Ascending Channel biểu đồ H4

    Gold - XAU/USD ngày 27/03/2019 đang biến động trong Ascending Channel. Theo phân tích của Tô cho XAU/USD ngày 11/03/2019 thì mục tiêu Take Profit cuối cùng của Gold theo Bullish Harmonic Cypher là 1326.xx Phân tích kỹ thuật XAU/USD ngày 27/03/2019 Kể từ 11/03, Gold đã biến động theo đúng vùng...
  2. C

    DXY ngày 27/03/2019 xuất hiện Vai - Đầu - Vai trên H4 mục tiêu đỉnh cũ 97.68

    Chỉ số US Dollar Index ngày 27/03/2019 trên biểu đồ H4 đang hình thành Vai - Đầu - Vai hiện tại đã Breakout Neckline và hướng tới đỉnh cũ tại mốc 97.68. Nếu chạm tới mốc này thì đây là lần thứ tư trong một khoảng thời gian ngắn DXY chạm vào mốc này. Trong thời gian hiện tại có ba mốc mà Tô...

Tải App #vaotrongmarket

Tải App #vaotrongmarket theo dõi thông tin anh em yêu thích

Trái Diêm 3 - Tiền Hải Center City

Thống kê

Chủ đề
245
Thảo luận
1.160
Members
1.081
Latest member
Trang Đỗ
Top