Trung Quốc công bố Sách trắng COVID-19, tuyên bố 'tuyệt đối không bồi thường'

Trung Quốc công bố Sách trắng COVID-19, tuyên bố 'tuyệt đối không bồi thường.

Trong sách trắng mới công bố, Bắc Kinh tìm cách giải thích về quá trình chống dịch của mình và nói rằng đã ‘kịp thời thông báo’ cho WHO và Mỹ về tình hình dịch COVID-19.