Trả lời Email để thảo luận không cần truy cập Cộng đồng

Để hỗ trợ các thành viên góp ý và thảo luận nhiệt tình hơn. Cộng đồng BABY FOREX đã cập nhật thêm tính năng Trả lời Email để thảo luận với chủ Topic.

Khi bạn chọn Theo dõi một chủ đề hoặc Theo dõi một Chuyên mục và nhận Push Notification bạn sẽ nhận được một Email khi có bất kỳ bài viết mới nào trong Chuyên mục được đăng và nếu là chủ đề, bạn sẽ nhận được Email khi có người Trả lời vào chủ đề.

Để thảo luận ngay tại chủ đề đó mà không cần truy cập diễn đàn, bạn chỉ cần Reply Email nhận được và thế thống sẽ tự động Update vào bài viết.

Mong rằng sẽ nhận được nhiều thảo luận và góp ý của bạn!

Chân thành cảm ơn!

@CaptainBaby