Ngắm Nhìn Market: GBPUSD ngày 24 - 25/12/2020 Evening Star xuất hiện

#gbpusd ngày 24 - 25/12/2020 đang có dấu hiệu của Mô hình nến Evening Star trên biểu đồ 4 giờ.

Tôi cho rằng có khả năng sẽ có một đợt điều chỉnh và vô hình chung tạo thành khu vực Sideway trên vùng đỉnh này của GBPUSD.

Evening Star trên biểu đồ 4 giờ?

]

Phía trên là biểu đồ 4 giờ của GBPUSD và chúng ta có thể thấy các tín hiệu tương đối tin cậy để cho thấy Evening Star nếu hoàn thiện sẽ là tín hiệu báo hiệu khả năng động lực tăng sẽ bị hạn chế ở vùng giá này.

Tôi thấy các dấu hiệu sau:

  • Evening Star sẽ hoàn thiện nếu sau khoảng 1 giờ nữa biểu đồ GBPUSD 4 giờ đóng nến dưới 1.3547
  • Phân kỳ trên RSI và Stochastic.

Ở vùng giá này, Tôi không chắc chắn lắm về mô hình 2 đỉnh nhưng biên độ và các tín hiệu báo Đỉnh - Đáy trên RSI và Stochastic đang tương đối chính xác.

  • Đồng loạt báo đỉnh ở 1.3550 - 1.3600
  • Đồng loạt báo đáy ở 1.3200.

Như vậy, có thể sẽ hình thành một vùng Sideway biên độ 400 pips trên biểu đồ 4 giờ.

Cơ hội giao dịch thế nào?

Chúng ta có hai lựa chọn giao dịch như sau

Giao dịch với Evening Star

Sẽ phải tuân thủ Stop Loss và Take Profit theo cụm mô hình và là giao dịch ngắn hạn có thể sẽ kết thúc trong ngày.

Nếu tỷ giá đóng ở dưới 1.3550, cụm Evening Star sẽ hoàn thiện, chúng ta có quyền Short ở giá đóng nến và Short Limit tại 1.3569

Stop Loss đặt trên đỉnh cao nhất của cụm mô hình, tức khoảng 1.3620

Take Profit sẽ theo tỷ lệ 1:1 và 1:2 là Maximum.

Tôi cho rằng vùng 1.34 và 1.3380 là mục tiêu của Evening Star.

Giao dịch theo kỳ vọng Sideway

Đây là một dạng của Swing Trading.

Entry và Stop Loss như với Evening Star, nhưng chúng ta có kỳ vọng dài hơn như sau:

  • Take Profit 1 tại 1.3409
  • Take Profit 2 tại 1.3318
  • Full Take Profit tại 1.3202.

Mời nhóm @Cable cùng các thành viên cập nhật và thảo luận.

3 Likes