Giới thiệu chuyên mục Ngắm Nhìn Market

Ngắn Nhìn Market và quan sát để xác định Market nói cho chúng ta biết cần phải làm gì.

Mục đích của chuyên mục Ngắm Nhìn Market là:

  • Theo dõi các tín hiệu trên biểu đồ kỹ thuật
  • Xem xét đa khung thời gian
  • Tìm kiếm các cơ hội giao dịch từ các tín hiệu quan trọng
  • Xác định tương đối thời điểm có thể tham gia thị trường