Giới thiệu chuyên mục Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo Forex và lừa đảo tài chính 4.0, đa cấp tài chính.

Bài cảnh báo phải bao gồm:

  • Nội dung sự việc
  • Bằng chứng (hình ảnh, Video, Youtube nếu có)
  • Cách thức và thủ đoạn bị lừa đảo