Ba lần thất thủ với Gold - XAU/USD - Của thiên, trả địa

Sau khi có Take Profit liên tiếp 3 phát thì XAU/USD đã cho mình Hít SL 3 phát liền. Cuộc đời Trader thật đắng cay và cay nhất là việc Tỷ giá chạm đúng SL rồi sụt giảm như thế này.

Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó cả. Có 2 vấn đề mà mình nghĩ tới. Hít Stop Loss cũng có cái lợi riêng của nó.

Sau ba lần TP và 3 lần SL thì dường như XAU/USD đang cho tín hiệu rơi vào vùng tích lũy. Ít nhất là trên H1.

Có lẽ thời điểm buổi chiều lúc khớp lệnh là thời điểm XAU/USD quay về kiểm tra vùng giá này.

Mục tiêu của mình là nó sẽ quay về đường EMA200 đen kia. Tuy nhiên mong muốn đã không trở thành hiện thực. Bỏ qua kiểm tra Chart H1 vùng Hỗ trợ mạnh này đã mang đến hậu quả là SL.

Như vậy, Trong vùng giá này có trục trung tâm là 1506 - 1508 và cần phải chờ đợi tỷ giá Breakout rõ ràng hơn dành cho phe Bear.

Trong tuần, Tổng Profit là 280+pips, Tổng Stop Loss sau 3 lần là 240+pips. Như vậy gần như là của thiên, trả địa. Phe Bear chưa vào cuộc mạnh ở vùng giá này.

Có thể Tô sẽ đứng ngoài và từ bỏ vùng giá này, không cố gắng tiếp tục giao dịch với Gold nữa.

Đây là một nhận định sai lầm và thị trường đã trả lời 3 lần.

Buồn!

2 Likes

Gold ba lần đánh BẠCH CỐT TÔ.

2 Likes

cũng là bài học cho nhiều người, cám ơn Tô

Gold quá khó để giao dịch!

Tham gia cuộc chién thì phải chấp nhận tiền của mình vào túi người khác. Hoặc ngược lại!